Vijf weken neem ik de tijd om samen met mijn broer en de buurman te werken aan het waterdicht neerzetten van de nieuwe uitbouw. Op het moment van schrijven hebben we een halve aanbouw staan, welke de huidige keuken bevat.

De huidige aanbouw

Deze is gelijk met de woning gebouwd in 1958 en sindsdien niet meer aangepast. De huidige aanbouw heeft de afmetingen van 2820 x 3050mm. De materialen die toen gebruikt zijn;

  • Waalformaat rode steen buitenmuur
  • Combinatie van vooral zwarte kalkzandsteen / met witte stenen.
  • Houten dak
  • Bitumen dakbedeking
  • Aluminium kozijn met enkelglas
  • Houten deur / kozijn met enkel glas
  • Houten vloer

Slopen patio

Voordat de nieuwe heipalen geslagen kunnen worden moet eerst de bestaande patio gesloopt worden. Deze is neergelegd door de vorige bewoners als vloer voor hun aanbouw. Toendertijd was het process van aanvragen van een aanbouw heel erg lang en moeilijk. De reden; Aanvragen werden via de gemeente uiteindelijk naar de de Provinciale Staten gestuurd om daar goed gekeurd te worden. Dit was voor de vorige bewoners een process van jaren. Doordat de goedkeuring na een aantal jaren pas kwam, was hun situatie dusdanig veranderd dat het niet meer nodig om deze uiteindelijk nog te bouwen. Eerlijk gezegd ben ik daar blij mee. Tijdens het slopen van de patio, kwam ik erachter dat deze ook helemaal niet geheid was. Als wij hier op verder gebouwd hadden, was onze uitbouw zeer waarschijnlijk gaan verzakken.
De wijk waar wij wonen in Amstelveen is gebouwd in de Bovenkerkerpolder. Deze polder is een veenpolder, waar tot 1639 turf werd gestoken.

Kaart van de bovenkerker polder[1]

Het slopen van de patio is vooral uitgevoerd met een Bosch GSH 10 breekhamer en een Kinzo boorhamer. Voor beiden machines maak ik gebruik van punt- en platte beitels. De blauwe zakken op de foto's zijn van Ikea en zijn superhandig voor het afvoeren van (gescheiden)afval naar de stortplaats. Ze zijn goedkoop en erg sterk.

Foto's van de sloop:

Oude fundering, niet geheit
Patio zo goed als gesloopt

Na het slopen van de patio moest de het gat van de fundering worden opgevuld en de grond gelijk gemaakt met de rest van de tuin, zodat de heimachine er straks overheen kan rijden. Het opvullen van het gat heb ik gedaan met ophoogzand en dit is ook onder de tegels gebruikt.

Patio getegeld

Uitzetten piketpaaltjes.

De constructeur heeft berekend dat er twee nieuwe heipalen nodig zijn om de uitbouw te ondersteunen. De heipalen hebben de volgende maatvoering:

  • Stalen buispaal ø168x5mm met dichte voet ø175x15mm. Vullen met beton en wapening. Inheidiepte ~9m –N.A.P., maximaal ca. 65kN paalbelasting.

Om de heipalen op de goede plek in de grond te laten slaan, maakt men gebruik van piketpaaltjes. Deze markeren de plek van de heipaal. Het gebruikte hout voor de piketpaaltjes is 18x18mm met een lengte van 400mm. De rode verf komt uit een spuitbus.

Voor mezelf heb ik heb eerst de buitenkant van de fundering uitgezet. Dit is op de foto hieronder het rode paatje, welke allen staat. Buiten de foto om zijn er nog twee gezet op de hoek en bij de andere heipaal. Het uitzetten heb ik met een touw, een meetlint en een kruislaser gedaan. Alles is drie keer nagemeten en een tweede persoon heeft het ook nog eens nagekeken & gemeten.

Piketpaaltjes voor de eerste heipaal

Het middelste (rode) paaltjes bepaalt het midden van de heipaal. De andere vier zijn normaal gezien niet nodig, maar heb ik gezet om te markeren waar de heipaal precies komt.

Piketpaaltjes voor de tweede heipaal

Slaan van heipalen

De heipalen zijn geslagen met een machine welke volgens een hoogfrequente methode werkt. Hiermee wordt schade aan de bestaande bouw zoveel als mogelijk voorkomen. Doch is een CAR verzekering op dit moment toch wenselijk, mocht er om wat voor reden dan ook schade optreden bij jezelf of de buren. De heipalen zijn 3m per stuk lang en er wordt net zolang verlengd met een nieuw stuk totdat de heipalen op een stabiele zandplaat staat. In ons geval was dat rond de 9m diep.

Na het slaan van beide heipalen, werd deze afgevuld met beton en in het laaste deel word dan een stuk betonijzer gestopt. Deze is niet te zien op de foto's. Het beton is gestort tot 600mm onder de tuin pijl. Het betonijzer zit 30mm onder de rand van de buispaal.

Heipaal met streepjes voor het meteren
Heimachine
Betonstortbak
Heipaal in de grond


  1. Afbeelding van Wikipedia ↩︎