De funderingsbalk heeft afhankelijk van de situatie (temperatuur, luchtvochtigheid, regen, zon, etc) een droogtijd van 2 dagen voordat de fundering hard genoeg is om er weer op te bouwen. Het complete uithardingsproces van het gestorte beton duurt ongeveer een 28 dagen. Wij hebben 2 dagen droogtijd aangehouden voordat we er overheen mochten lopen en 4 dagen om verder te bouwen.

Tijdens de droogperiode moesten we nog een deel van de oude uitbouw slopen. Door de veranderingen in de totale nieuwe situatie, konden we weinig hergebruiken of laten staan. Daardoor moest de oude uitbouw totaal gesloopt worden.

Afvalcontainer

Eerste bak
Voor het afvoeren van het puin hebben we een afvalcontainer gehuurd met een inhoud van 6m3. Doordat we in onze woonplaats gratis kunnen storten, hebben we een container besteld welke alleen gevuld mocht worden met steen. Dit scheelt namelijk aanzienlijk in de prijs en doordat je toch overal moet scheiden, maakt het in extra werk nauwelijks uit. Helaas was deze container redelijk snel vol. We hebben uiteindelijk nog een keer dezelfde container besteld. De tweede heeft gestaan tot aan het eind van de grote bouwperiode. In totaal hebben we 12m3 steen afval (aka schoon puin) laten afvoeren in ongeveer 8 weken tijd.

De Sloop

Met de sloop van de uitbouw zijn we bovenop begonnen met het verwijderen van de zinken lijsten en daarna het lostrekken van de bitumen dakbedekking. Nadat de mat in zijn geheel was losgetrokken hebben we het dakbeschot verwijderd. Bij de bouw werd toen alles nog gespijkerd, dus met een grote voorhamer, een moker, beitel en koevoet is alles snel los. Dit is helaas niet op de foto's te zien (te druk met slopen en geen tijd voor de foto's). Aangezien men nog niet isoleerde, kon je meteen de gipslaag zien zitten van boven af. Deze hebben we los getrapt van bovenaf en viel eigenlijk in zijn geheel naar bendeden.

Gips of de grond

Na het opruimen heb je dus alleen nog wat gele stroom buizen en een balklaag hangen.

balklaag

De volgende dag hebben we de balklaag verwijderd en zijn we van boven af aan de stenen stuk voor stuk aan het wegslopen. Het zat heel erg tegen boven het deurkozijn. Hierboven zat een latei en normaal is dat niet erg. Helaas was deze latei ongeveer 50 cm hoog bij 230cm lang. Wat men gedaan had is een stuk betonijzer tussen de binnenmuur en buitenmuur gehangen in de spouw en deze dan volgestort met beton. Het was een hels karwei om deze te slopen. Hij was ook echt heel erg zwaar. Uiteindelijk met het doorboren, de sloophamer en elke keer een stuk eraf hakken, kregen we hem in stukken.


Nadat de muren volledig verwijderd waren hebben we de houten vloer en de leidingen (gas, water, ijzeren riolering en CV) verwijderd (doorgezaagd). het uiteindelijke resultaat na sloop werk is hieronder op de foto's te zien.